Publikacje oznaczone tematem:

Komunikacja werbalna

  1. Jan Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006, 214 s. ISBN 10-83-01-14867-5
    [Jan Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie (Verbal Communication on Internet).]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 435-437

  1. Piotr Mamet: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2005, 348 s., ISBN 83-226-1489-6
    [Piotr Mamet: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa (Language to the Aid of Managers - Stating the Company Mission). Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2005, pp. 348, ISBN 83-226-1489-6]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 143-145