Publikacje oznaczone tematem:

Komasara, Irena (1939-1998)

  1. Irena Komasara (1939-1998)

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 267-269