Publikacje oznaczone tematem:

Kolasa, Władysław Marek (1968- ). Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001

  1. Władysław Marek Kolasa, Jerzy Jarowiecki. Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001. Kraków: Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie; Komisja Prasoznawcza, 2005, 5 nlb., 747 s., tab.
    [Władysław Marek Kolasa, Jerzy Jarowiecki. Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001 (Polish Bibliography of the Press Science 1996-2001). Kraków: Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie; Komisja Prasoznawcza, 2005, pp. [5], 747]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 1, s. 100-103