Publikacje oznaczone tematem:

Kolaboratoria

  1. Cyfrowa nauka - cyfrowe publikacje - cyfrowe biblioteki
    [Digital science - digital publications - digital libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 7-28