Publikacje oznaczone tematem:

Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji

  1. Na marginesie „Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji"
    [In the margin of the „Librarian and information specialist code of ethics”]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 3, s. 359-360