Publikacje oznaczone tematem:

Klukowski, Bogdan (1939-2022). W tym niezwykłym czasie

  1. Bogdan Klukowski, Marek Tobera: W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995). Warszawa: Akademickie Wydaw. Sedno 2013, 285 s. ISBN 978-83-63354-38-1
    [Bogdan Klukowski, Marek Tobera: W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (In This Remarkable Time. First Steps in the Transformation of Polish Book Market) (1989-1995). Warszawa: Akademickie Wydaw. Sedno 2013, 285 s. ISBN 978-83-63354-38-1]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 3, s. 360-366