Publikacje oznaczone tematem:

Klukowski, Bogdan (1939-2022). Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce

  1. Bogdan Klukowski: Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce. Warszawa: Wydaw. SBP 2008, 203 s. (Nauka-Dydaktyka-Praktyka 102), ISBN 978-83-61464-00-6
    [Bogdan Klukowski: Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce (Book-selling and book-sellers in Poland). Warszawa: Wydaw. SBP 2008, pp. 203. (Nauka-Dydaktyka-Praktyka 102), ISBN 978-83-61464-00-6]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 109-110