Publikacje oznaczone tematem:

Klasyfikacja ATC (anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna)

  1. Informacja farmaceutyczna w krajach Unii Europejskiej. Motywy, narzędzia i techniki wyszukiwawcze
    [Pharmaceutical information in the EU countries. Motives, tools, and techniques for retrieval]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 105-119