Publikacje oznaczone tematem:

Kicińska, Maria (1903-1998)

  1. Maria Kicińska (12.04.1903-13.11.1998)

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 383-385

  1. Maria Kicińska (1903-1998)

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 107-109