Publikacje oznaczone tematem:

Kempa, Andrzej (1936-2009)

  1. Andrzej Kempa jako badacz biografii ludzi książki
    [Andrzej Kempa as a researcher of book people biographies]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 275-