Publikacje oznaczone tematem:

Kastomeryzm (customership)

  1. A concept of a research project on informational models of customership
    [Ku modelowi informacyjnemu kastomeryzmu]

    Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro, Warszawa 2012, s. 47-52 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 5) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 130)