Publikacje oznaczone tematem:

Kampania społeczna

  1. Reklama książki jako reklama społeczna
    [Book advertising as social advertising]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 1 (91), s. 85-103