Publikacje oznaczone tematem:

Kalisz (woj. wielkopolskie ; okolice)

  1. Rosyjskie biblioteki publiczne na terenie guberni kaliskiej. Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa początków XX wieku
    [Russian public libraries in Kalisz Province. Contribution to the history of the librarianship at the beginning of the 20th century]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 43-62 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)