Publikacje oznaczone tematem:

Journal of Library Administration

  1. Journal of Library Administration. Analiza bibliometryczna artykułów naukowych opublikowanych w latach 2001-2020
    [Journal of Library Administration. Bibliometric Analysis of Scientific Articles Published in the Years 2001-2020]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z.3, s. 317-339