Publikacje oznaczone tematem:

Języki sztuczne

  1. O potrzebie nowej definicji języka informacyjno - wyszukiwawczego
    [The need of a new definition of an information-retrieval language]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 2 (98), s. 23-34

  1. O rozwoju graficznych języków komunikacji. Przykład wykorzystania UML w obszarze bibliologii i informatologii
    [On the Development of Graphical Languages of Communication. An Example of the Use of UML in the Field of Book and Information Sciences]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 2 (112), s. 74-87