Publikacje oznaczone tematem:

Języki graficzne

  1. O rozwoju graficznych języków komunikacji. Przykład wykorzystania UML w obszarze bibliologii i informatologii
    [On the Development of Graphical Languages of Communication. An Example of the Use of UML in the Field of Book and Information Sciences]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 2 (112), s. 74-87