Publikacje oznaczone tematem:

Język francuski

  1. Obraz harmonizacji terminologii w Internecie
    [Terminology harmonization in the Internet]

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 1-2, s. 107-114