Publikacje oznaczone tematem:

Jednostka opisu bibliograficznego

  1. Jednostka opisu bibliograficznego a jakość bibliografii narodowej
    [A bibliographic description unit vs. quality of a national bibliography]

    Bibliografia : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa, redakcja Jerzy Franke, Warszawa 2013, s. 93-109 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 145)

  1. Relacje bibliograficzne
    [Bibliographic relationships]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 4, s. 437-450