Publikacje oznaczone tematem:

Jaskowska, Małgorzata. Public relations bibliotek naukowych w Internecie

  1. Małgorzata Jaskowska: Public relations bibliotek naukowych w Internecie
    [Małgorzata Jaskowska: Public relations of research libraries in the Internet]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 1 (91), s. 104-108