Publikacje oznaczone tematem:

Jakościowa analiza treści

  1. Information Behavior in Crisis Situations
    [Zachowania informacyjne w sytuacjach kryzysowych]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2a (116a), s. 61-85