Publikacje oznaczone tematem:

Izrael

  1. Current Trends in Students’ Database Usage: A Case Study
    [Bieżące trendy w wykorzystywaniu baz danych przez studentów. Studium przypadku]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 3, s. 365-386

  1. Libraries in Israel
    [Biblioteki w Izraelu]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 4, s. 557-574