Publikacje oznaczone tematem:

ISMN

  1. Międzynarodowe systemy numeracji wydawnictw ciągłych i zwartych. Polskie doświadczenia
    [International systems of books and serials numeration: polish experience]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 1 (77), s. 35-40