Publikacje oznaczone tematem:

Iran

  1. The Road to Providing Access to Iran’s Heritage Resources: The Iranian Consortium
    [Droga do zapewnienia dostępu do zasobów dziedzictwa irańskiego: The Iranian Consortium]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 281-290 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)