Publikacje oznaczone tematem:

Internet rzeczy

 1. „Biblioteka na fali”. Technologie radiowe w bibliotekach
  [„Library on the Radio Wave”. Radio Wave Technologies in Libraries]

  Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 3, s. 387-409

 1. Cybersecurity and the Internet of Things
  [Cyberbezpieczeństwo i Internet Rzeczy]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 2 (108), s. 22-36

 1. Koncepcja "smart library" i jej zastosowanie w integracji usług informacyjnych
  [Smart Library and the Integration of Information Services]

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 3, s. 322-333

 1. The Synergetic Impact of AI, IoT, and 5G on Information Literacy and Education
  [Synergetyczny wpływ technik sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy i łączności 5G na kompetencje informacyjne i edukację]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2 (114), s. 7–22