Publikacje oznaczone tematem:

International Labour Organization Library

  1. Działalność informacyjna Biblioteki Międzynarodowej Organizacji Pracy
    [Information activities at the International Labour Organization Library]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 342-345