Publikacje oznaczone tematem:

Internacjonalizm (językoznawstwo)

  1. Polska terminologia języków informacyjno-wyszukiwawczych w dobie globalizacji
    [Polish terminology of information- retrieval languages in the age of globalisation]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 1 (87), s. 3-13

  1. Zapożyczenia językowe w systemie języków haseł przedmiotowych
    [Language borrowings in the subject headings system]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 2 (96), s. 31-40