Publikacje oznaczone tematem:

Interakcja (informatyka)

  1. IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć
    [IA, UX, UID, IxD: An Analysis of Terms and Concepts]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 121-143

  1. Każda reprezentacja jest interpretacją – w stronę hermeneutycznej koncepcji architektury informacji
    [Every Representation is an Interpretation: A Hermeneutic Approach to Information Architecture]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2 (114), s. 61–79