Publikacje oznaczone tematem:

Inteligentne miasta i wsie

 1. Koncepcja „smart city” jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii
  [Smart City as an Object of Interest of Book Studies and Information Studies]

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 3, s. 301-321

 1. Public Libraries: Their Role in Smart City Strategies
  [Biblioteki publiczne w strategiach budowania inteligentnego miasta]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2 (116), s. 27-44

 1. Smart City Research and Library and Information Science. Preliminary Remarks
  [Badania nad inteligentnymi miastami z punktu widzenia bibliologii i informatologii]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 52-64