Publikacje oznaczone tematem:

Inteligentne biblioteki

  1. Public Libraries: Their Role in Smart City Strategies
    [Biblioteki publiczne w strategiach budowania inteligentnego miasta]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2 (116), s. 27-44

  1. Smart City Research and Library and Information Science. Preliminary Remarks
    [Badania nad inteligentnymi miastami z punktu widzenia bibliologii i informatologii]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 52-64