Publikacje oznaczone tematem:

Integracja wyszukiwania

  1. Języki informacyjne: między tradycją a nadzieją na cyfrową przyszłość
    [Information Retrieval Languages - Between Tradition and Hope for Digital Future]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 5-18