Publikacje oznaczone tematem:

Integracja środowiskowa

  1. Biblioteka w integracji środowiskowej
    [Libraries in the Process of Community Integration]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 2, s. 226-239

  1. Integracja nauki polskiej w kontekście wykorzystania informacyjno-społecznościowego portalu internetowego Academicon.pl
    [Integration of the Polish science regarding utilization of social and information Internet portal Academicon.pl]

    Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 305-325 (Nauka, Dydakt