Publikacje oznaczone tematem:

Instytut Książki i Czytelnictwa (Biblioteka Narodowa ; Warszawa)

  1. Książka w życiu i kulturze Polaków - 50 lat serii Z badań nad czytelnictwem
    [The roles of a book in polish life and culture - 50th anniversary of the „Z badań nad czytelnictwem" series]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2 (90), s. 3-18

  1. Z profesor Jadwigą Kołodziejską rozmawia Katarzyna Wolff
    [Katarzyna Wolf talks to Professor Jadwiga Kołodziejska]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 1, s. 5-22