Publikacje oznaczone tematem:

Instytucje pamięci

  1. Digital cultural heritage and memory institutions within the structure of national identity: philosophical discourse
    [Cyfrowe dziedzictwo kulturowe i instytucje pamięci w strukturze tożsamości narodowej: dyskurs filozoficzny]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 4, s. 440-465