Publikacje oznaczone tematem:

Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego

  1. Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego. Red. Anna Mierzecka, Elżbieta Barbara Zybert. Warszawa: Wydaw. SBP, 2017, ISBN 978-83-64203-94-7
    [Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego (Institutions of culture as centers of social life). Eds Anna Mierzecka, Elżbieta Barbara Zybert. Warszawa: Wydaw. SBP, 2017, ISBN 978-83-64203-94-7]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 1, s. 109-115