Publikacje oznaczone tematem:

Inkluzja społeczna

  1. System Braille’a – rewolucja medialna czy inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością wzroku?
    [Braille System – Media Revolution or Social Inclusion of Visually Impaired People?]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 3, s. 365-381

  1. Tyflografika – szansa na nowe oblicze książki niewidomego i obecność jej użytkowników w świecie informacji? W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych
    [Tactile Graphics – an Opportunity for a New Shape of Books for the Visually Impaired and the Presence of Their Users in the Information World? Reflections on the Book Studies and Tactile Graphics]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 2, s. 169-184