Publikacje oznaczone tematem:

Infrastruktura społeczna

  1. Polish Public Libraries as Intermediaries in Accessing Information and Public Services (e-Government) in the Opinion of Librarians
    [Polskie biblioteki publiczne jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych (e-Government) w opiniach bibliotekarzy]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 2 (108), s. 63-81