Publikacje oznaczone tematem:

Informatory biograficzne

  1. Ludzie książki w informatorach biograficznych i biografiach zbiorowych
    [Book People in Biographical Guidebooks and Collective Biographies]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 611-627