Publikacje oznaczone tematem:

Infolingwistyka

  1. Pole semantyczne książki
    [The Semantic Field of Books]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 4, s. 546-562