Publikacje oznaczone tematem:

Indywidualne zarządzanie wiedzą

  1. Zachowania związane z indywidualnym zarządzaniem wiedzą i informacją - w świetle badań wśród studentów
    [Personal Knowledge and Information Management Behavior - in the Light of Empirical Studies Among Students]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 229-241 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)