Publikacje oznaczone tematem:

IMRaD

  1. Citation Type Analysis for „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” (2016–2017)
    [Analiza typów cytowań bibliograficznych w „Zagadnieniach Informacji Naukowej” w latach 2016–2017]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2a (114a), s. 123-136