Publikacje oznaczone tematem:

Import danych

  1. ScientoMiner ICR – moduł importu danych bibliograficznych z zasobów Crossref dla platformy Gephi
    [ScientoMiner ICR – The Plug-in for Importing Bibliographic Data from Crossref Resources to the Gephi Platform]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 96-113

  1. Walka z piractwem audiowizualnym w sieci
    [Fighting an audiovisual piracy in the net]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 2 (88), s. 76-90