Publikacje oznaczone tematem:

Ideologizacja bibliografii

  1. Bibliografia zalecająca w Polsce
    [Reading Lists in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 2, s. 177-195