Publikacje oznaczone tematem:

IASL

  1. Współczesne badania w zakresie bibliotekarstwa szkolnego prowadzone przez IFLA i IASL
    [IFLA and IASL contemporary research on school librarianship]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 627-637