Publikacje oznaczone tematem:

Hys, Jolanta (1965- ). Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w "Przewodniku Bibliograficznym"

  1. Jolanta Hys: Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w „Przewodniku Bibliograficznym”, Warszawa: Biblioteka Narodowa 2009, 240 s., Prace Instytutu Bibliograficznego, nr 48, ISBN 978-83-7009-785-1; ISSN 0860-2921
    [Jolanta Hys: Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w „Przewodniku Bibliograficznym” (Pragmatics of National Library of Poland Subject Headings and Universal Decimal Classification in „Przewodnik Bibliograficzny” („Polish National Bibliography”)), Warszawa: Biblioteka Narodowa 2009, pp. 240, Prace Instytutu Bibliograficznego, nr 48, ISB

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 2, s. 216-218

  1. Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej na przykładzie stosowania tych języków w przewodniku bibliograficznym
    [Pragmatics of the National Library Subject Headings and the Universal Decimal Classification, based on their application to the Przewodnik Bibliograficzny (Bibliographic Guide)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1 (95), s. 87-89