Publikacje oznaczone tematem:

Horodyski, Bogdan (1904-1965)

  1. Redaktorzy naczelni „Przeglądu Bibliotecznego”. Sylwetki
    Executive Editors of „Przegląd Biblioteczny”

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 489-507