Publikacje oznaczone tematem:

Holokaust

  1. Stan badań nad literaturą Zagłady na przykładzie Litzmannstadt Getto. Projekt bibliografii getta łódzkiego
    [The State of research of the Holocaust literaturę on the example of the Lodz ghetto. The project of the Lodz ghetto bibliography]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 293-319 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)