Publikacje oznaczone tematem:

Hiszpania

  1. An academic library or a learning and research resources centre (CRAI)? A comprehensive approach to the library as the central element of the university structure in Poland and Spain
    [Biblioteka akademicka/CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigacio, Centrum Zasobów Naukowych i Badawczych) – Kompleksowe podejście do biblioteki jako głównego elementu struktury uniwersyteckiej w Polsce i Hiszpanii]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 4, s. 461-479

  1. Grandes Encuadernaciones en las Bibliotecas Reales. Siglos XV-XXI, dirección a cargo de María Luisa López-Vidriero, Patrimonio Nacional [bez roku wydania, Madryt 2012], s. 352, il. num. 202, bibliografia, spis ilustracji; ISBN: 978-84-7120-471-4
    [Grandes Encuadernaciones en las Bibliotecas Reales. Siglos XV-XXI, dirección a cargo de María Luisa López-Vidriero, Patrimonio Nacional [Madryt 2012], pp. 352; ISBN: 978-84-7120-471-4]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 2, s. 195-199