Publikacje oznaczone tematem:

Hermeneutyka

  1. Każda reprezentacja jest interpretacją – w stronę hermeneutycznej koncepcji architektury informacji
    [Every Representation is an Interpretation: A Hermeneutic Approach to Information Architecture]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2 (114), s. 61–79