Publikacje oznaczone tematem:

Helena Więckowska - bibliotekarz, historyk, bibliolog (Łódź ; 2015)

  1. Helena Więckowska. Bibliotekarz, historyk, bibliolog. Pod red. Jadwigi Koniecznej i Magdaleny Rzadkowolskiej. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, 126 s., ISBN 978-83-7969-615-4
    [Helena Więckowska. Bibliotekarz, historyk, bibliolog (Librarian, historian, bibliologist). Eds Jadwiga Konieczna and Magdalena Rzadkowolska. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, pp. 126, ISBN 978-83-7969-615-4]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 133-136