Publikacje oznaczone tematem:

Hasła rozwinięte

  1. Hasła przedmiotowe rozwinięte w katalogu centralnym NUKAT. Krok ku postkoordynacji
    [Extended subject headings in NUKAT. Step towards postcoordination]

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 3-4, s. 207-214

  1. Przekształcenie relacji występujących w hasłach rozwiniętych i opisach przedmiotowych KABA do postaci powiązań w mapie tematów
    [The Transformation of Relationships in KABA Subject Heading Strings into Associations in Topic Maps]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1 (107), s. 67-84